SIROVA ULJA

Proizvodi:

  • Sirovo suncokretovo ulјe
  • Sirovo sojino ulјe
  • Sirovo repičino ulјe

Sirova ulja se dobijaju procesima presovanja i ekstrakcije, a prolaze kroz faze:

  • Dekantacije (centrifugiranje)
  • Degumiranja

 

Sertifikati: ISO 9001, HACCP, IFS, ISCC, GMP+B2 (2010)
Više detalja o sertifikatima pogledajte ovde.