Osnovni podaci i rukovodstvo

Victoriaoil DOO Šid

Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošču

Adresa: : Branka Erića br. 2, 22240 Šid, Srbija

Tel: +381 22 712 822, +381 22 712 802

Fax: +381 22 712 842

Vebsajt: www.victoriaoil.rs

Datum osnivanja: 06.12.1980.

PIB: 101546948

Matični broj: 08140391

Tekući račun:
Banca Intesa: 160-302750-37
Hypo Alpe- Adria: 165-7437-44
Komercijalna banka: 205-101181-58
UniCredit: 170-30006266000-76
Societe Generale: 275-0010220578234-66
Erste: 340-11005150-79
Credit Agricole: 330-20000739-35

 

Rukovodstvo kompanije

Generalni direktor: Siniša Košutić
Direktor proizvodno-tehničkog sektora: Dragan Trzin
Rukovodilac sektora finansija i IT: Vesna Stojaković
Rukovodilac službe pravnih poslova: Spasa Krmek
Rukovodilac sektora za razvoj proizvoda i kontrolu kvaliteta: Vladimir Šarac
Menadžer integrisanog sistema menadžmenta: Jelena Ćosić