Investicije

Fabrika Victoriaoil predstavlja jedan od malobrojnih primera uspešne privatizacije u Srbiji. Ulaskom kompanije u poslovni sistem Victoria Group 2005. godine, počinje intenzivan investicioni ciklus i rekonstrukcija postojećih pogona, koji rezultiraju uvećanjem prerađivačkih kapaciteta i modernizacijom tehnologije.

Rekonstrukcija rafinerije, koja je završena 2007. godine, praćena je novim postrojenjem za proizvodnju biodizela, uz tehnologiju prerade koja omogućava alternativnu proizvodnju rafinisanih ulja i biodizela. U pogon je uloženo je preko 20 miliona evra, što ga svrstava među najveće investicione projekte u zemlji. Zaštita i očuvanje životne sredine bili su jedan od ključnih faktora pri odabiru odgovarajuće opreme i tehnologije ovog postrojenja, koje zadovoljava najviši evropski standard kvaliteta biodizela EN 14 214, čime su stvoreni uslovi za plasman ovog goriva na tržište Evropske unije.

Ekološku orijentaciju Victoriaoila u proizvodnji potvrđuje i ugradnja kotla na biomasu, čime je takođe obezbeđena energetska nezavisnost i rad pogona gotovo 365 dana u godini.

U 2009. godini aktiviran je i najmoderniji pogon u regionu za punjenje i ambalažiranje jestivog ulja Iskon.

Ostale značajnije investicije su:

  • 2012 Kotao na biomasu – ljusku (Vyncke)
  • 2010/2011 Podno skladiste za suncokret i sačmu (Inter-kop)
  • 2010 Cold degumming (Westfalia)
  • 2009/2010 Druga rekonstrukcija Crushing-a (HF Group, Lurgi, DeSmet, Westfalia itd.)
  • 2009 Linija za punjenje ulja u PET (Siedel)
  • 2008 Podno skladište za ljusku
  • 2007 Kotao na biomasu – ljusku (Kirka)
  • 2006/2007 Rafinerija/Biodizel (Lurgi)
  • 2005/2006 Prva rekonstrukcija Crushing-a (HF Group)