SAČMA

Proizvodi:

  • Suncokretova sačma 42% - I kvalitet
  • Suncokretova sačma 37% - II kvalitet
  • Suncokretova sačma 33% -III kvalitet
  • Sojina sačma 44% - II kvalitet
  • Repičina sačma 32%

Sačma je visokoproteinski proizvod koji se dobija nakon ekstrakcije ulja iz semena, a koristi se u ishrani životinja. U zavisnosti od sirovine dobijaju se suncokretova sačma sa 37% proteina, sojina sa 44%, odnosno repičina sa 32% proteina. Suncokretova sačma se može dalje frakcionisanti na sačmu sa 42% proteina i onu sa 33% proteina.

Važna karakteristika sačmi koje proizvodi fabrika Victoriaoil jeste visok procenat vodorastvorljivih proteina.

Sertifikati: ISO 9001, HACCP, GMP+B2 (2010)
Više detalja o sertifikatima pogledajte ovde.